Înscriere/Admitere școală primară

Elevii sunt admiși în clasele potrivite în acord cu vârsta și experiențele anterioare de învățare. Părinții trebuie să prezinte acte doveditoare cu privire la vârsta copiilor atunci când completează formularul de înscriere.
Seven Hills International School (SHIS) urmează o politică nediscriminatorie de admitere care asigură accesul elevilor la programele educaționale ale școlii indiferent de gen, rasă, cultură, religie, atât timp cât există o compatibilitate cu filosofia școlii.

Elevii pot completa formulare de înscriere pe tot parcursul anului academic, în limita locurilor disponibile.

Etapele admiterii sunt următoarele:

 • După exprimarea interesului de a afla mai multe informații despre SHIS, familia este invitată la un tur al școlii;
 • Părinții sunt invitați la o discuție cu Directorul și, eventual, cu Directorul de Studii înainte de admitere;
 • Probele de evaluare ale candidatului și ale familiei sunt programate, dacă este cazul;
 • După scorarea testelor, rezultatele sunt discutate cu candidatul și părinții acestuia. Dacă este necesar, sunt programate alte interviuri;
 • Toți candidații vor participa la o întâlnire formală cu psihologul școlar;
 • După ce  decizia de a admite un candidat este luată, aceasta este comunicată părinților, iar secretara se asigură că toate documentele necesare sunt completate și incluse în dosarul elevului iar contractele de școlarizare sunt semnate și înmânate părinților;
 • Elevul este prezentat colegilor iar părinții sunt informați cu privire la uniformă, manuale, resurse, regulament de ordine interioară;
 • Toți elevii îl vor cunoaște pe Ofițerul pentru Protecția Copilului;
 • Toți elevii noi vor parcurge o perioadă de inducție de o jumătate de trimestru înainte de a dobândi statutul de membru permanent al comunității SHIS.

Formular înscriere

Fotografie recentă

Clasa pentru 2016-2017 KG1 KG2

ŞCOLI ANTERIOARE

Ultimele 2 şcoli

Vorbitor nativ de

 • Engleză
 • Franceză
 • Română
 • Altă limbă

Câți ani de studiu

Fără cunoştinţe de

INFORMAŢII DESPRE PĂRINŢI

Tatăl (Tutore):

Mama (Tutore):

PERMISIUNI FOTOGRAFII

SEVEN HILLS INTERNATIONAL SCHOOL are permisiunea de a folosi fotografii ale studentului în scopuri de marketing. Asemenea fotografii pot apărea în ziare, reviste, broșuri, prezentări sau alte materiale publicitare fără vreo pretenție materială.

CONTACT DE URGENŢĂ

Va rugăm furnizați un nume de contact și un număr de telefon (altul decât cel al părinților) :

AUTORITATE PARENTALĂ

Vă rugăm bifați cine este responsabil din punct de vedere legal pentru candidat:

Candidatul locuieşte cu

DECLARAŢIE

Eu, parinte/tutore legal declar că toate informațiile furnizate în prezentul formular sunt adevărate și corecte fiind oferite de bunăvoie. În concluzie sunt de acord cu transferul acestor informații către baza de date electronică școlii.

Ultimul pas

INFORMAŢII CANDIDAT

Nume:
Sex:
Prenume:
Data naşterii:
Naţionalitate(tăţi):
Localitatea naşterii:
Limba maternă:
Adresă:
Cod poştal:
Oraş / Judet:
Telefon:
Fax:
Adresă email părinte:
Clasa pentru 2016-2017 KG1 KG2:
PREVIOUS SCHOOLS (last 2 schools)
Numele şcolii:
Țara:
Data absolvirii:
Numele şcolii:
Țara:
Data absolvirii:
S-a repetat vreun an de studii?
Există vreun an de studii care nu s-a făcut?
Candidatul are dizabilităti de invăţare?
Vorbitor nativ de:
Fără cunoştinţe de:
Câți ani de studiu:
INFORMAŢII DESPRE PĂRINŢI
Tatăl (Tutore):
Nume:
Prenume:
Tel. mobil:
Naţionalitate(tăţi):
Limbă nativă:
Adresă serviciu:
Stradă:
Cod poştal:
Oraş / Judet:
Telefon:
Fax:
Adresă email părinte:
INFORMAŢII DESPRE PĂRINŢI
Mama (Tutore):
Nume:
Prenume:
Tel. mobil:
Naţionalitate(tăţi):
Limbă nativă:
Adresă serviciu:
Stradă:
Cod poştal:
Oraş / Judet:
Telefon:
Fax:
Adresă email părinte:
PERMISIUNI FOTOGRAFII
SEVEN HILLS INTERNATIONAL SCHOOL are permisiunea de a folosi fotografii ale studentului în scopuri de marketing. Asemenea fotografii pot apărea în ziare, reviste, broșuri, prezentări sau alte materiale publicitare fără vreo pretenție materială.
CONTACT DE URGENŢĂ
Va rugăm furnizați un nume de contact și un număr de telefon (altul decât cel al părinților) :
Nume:
Telefon:
AUTORITATE PARENTALĂ
Vă rugăm bifați cine este responsabil din punct de vedere legal pentru candidat:
Candidatul locuieşte cu:
DECLARAŢIE
Eu, parinte/tutore legal declar că toate informațiile furnizate în prezentul formular sunt adevărate și corecte fiind oferite de bunăvoie. În concluzie sunt de acord cu transferul acestor informații către baza de date electronică școlii.
Nume:
Dată: