Înscriere grădiniţă

  • dosarul personal al copilului
  • interviu cu părinții
  • evaluare inițială a copilului

Formular înscriere

Fotografie recentă

Clasa pentru 2016-2017 KG1 KG2

ŞCOLI ANTERIOARE

Ultimele 2 şcoli

Vorbitor nativ de

  • Engleză
  • Franceză
  • Română
  • Altă limbă

Câți ani de studiu

Fără cunoştinţe de

INFORMAŢII DESPRE PĂRINŢI

Tatăl (Tutore):

Mama (Tutore):

PERMISIUNI FOTOGRAFII

SEVEN HILLS INTERNATIONAL SCHOOL are permisiunea de a folosi fotografii ale studentului în scopuri de marketing. Asemenea fotografii pot apărea în ziare, reviste, broșuri, prezentări sau alte materiale publicitare fără vreo pretenție materială.

CONTACT DE URGENŢĂ

Va rugăm furnizați un nume de contact și un număr de telefon (altul decât cel al părinților) :

AUTORITATE PARENTALĂ

Vă rugăm bifați cine este responsabil din punct de vedere legal pentru candidat:

Candidatul locuieşte cu

DECLARAŢIE

Eu, parinte/tutore legal declar că toate informațiile furnizate în prezentul formular sunt adevărate și corecte fiind oferite de bunăvoie. În concluzie sunt de acord cu transferul acestor informații către baza de date electronică școlii.

Ultimul pas

INFORMAŢII CANDIDAT

Nume:
Sex:
Prenume:
Data naşterii:
Naţionalitate(tăţi):
Localitatea naşterii:
Limba maternă:
Adresă:
Cod poştal:
Oraş / Judet:
Telefon:
Fax:
Adresă email părinte:
Clasa pentru 2016-2017 KG1 KG2:
PREVIOUS SCHOOLS (last 2 schools)
Numele şcolii:
Țara:
Data absolvirii:
Numele şcolii:
Țara:
Data absolvirii:
S-a repetat vreun an de studii?
Există vreun an de studii care nu s-a făcut?
Candidatul are dizabilităti de invăţare?
Vorbitor nativ de:
Fără cunoştinţe de:
Câți ani de studiu:
INFORMAŢII DESPRE PĂRINŢI
Tatăl (Tutore):
Nume:
Prenume:
Tel. mobil:
Naţionalitate(tăţi):
Limbă nativă:
Adresă serviciu:
Stradă:
Cod poştal:
Oraş / Judet:
Telefon:
Fax:
Adresă email părinte:
INFORMAŢII DESPRE PĂRINŢI
Mama (Tutore):
Nume:
Prenume:
Tel. mobil:
Naţionalitate(tăţi):
Limbă nativă:
Adresă serviciu:
Stradă:
Cod poştal:
Oraş / Judet:
Telefon:
Fax:
Adresă email părinte:
PERMISIUNI FOTOGRAFII
SEVEN HILLS INTERNATIONAL SCHOOL are permisiunea de a folosi fotografii ale studentului în scopuri de marketing. Asemenea fotografii pot apărea în ziare, reviste, broșuri, prezentări sau alte materiale publicitare fără vreo pretenție materială.
CONTACT DE URGENŢĂ
Va rugăm furnizați un nume de contact și un număr de telefon (altul decât cel al părinților) :
Nume:
Telefon:
AUTORITATE PARENTALĂ
Vă rugăm bifați cine este responsabil din punct de vedere legal pentru candidat:
Candidatul locuieşte cu:
DECLARAŢIE
Eu, parinte/tutore legal declar că toate informațiile furnizate în prezentul formular sunt adevărate și corecte fiind oferite de bunăvoie. În concluzie sunt de acord cu transferul acestor informații către baza de date electronică școlii.
Nume:
Dată: